Register | Login

Kærbygård er en privat socialøkonomisk virksomhed (RSV), som driver bosted for psykisk udviklingshæmmede borgere med særlige behov.

Kærbygård modtager borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser såsom svær autisme eller hjerneskade, og med sociale problemstillinger som fx udadreagerende og voldelig adfærd.
Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt og udviklende miljø med vægt på værdighed og medbestemmelse.

Who Voted for this StoryGen-Eff.net is an open source PR 4 social bookmarking site that uses content management system as its base in order to let you easily submit your own valuable social weblinks.

High PR Social Bookmarking Sites List 2018

Username:

Password:

Remember: